Rittz & Dizzy Wright - Winner's Circle Tour
www.LeoPresents.com

Rittz

Dizzy Wright, Ekoh, Whitney Peyton

Vaudeville MewsDes MoinesIA
Ages 21+
Ritts & Dizzy Wright - Winner's Circle Tour

Rittz & Dizzy Wright - Winner's Circle Tour

With special guests: Ekoh + Whitney Peyton

Venue Information:
Vaudeville Mews
212 4th Street
Des Moines, IA, 50309